Al patronat Joan XXIII disposam de 9 centres repartits entre els municipis d’ Inca , Sencelles, Binissalem i Alcúdia on oferim atenció a persones amb diferents capacitats i a les seves famílies,  durant totes les etapes de la seva vida.

Comptam amb 3 residències , 2 habitatges supervisats,  1 centre on s’imparteixen tallers ocupacionals, 2 centres d’atenció primerenca i 1 centre d’educació Especial.

 

 

Els centres residencials

 

Joan XXIII compta amb 3 residències que ofereixen una atenció integral a les persones que presenten discapacitat intel.lectual i precisen d’un recolzament generalitzat per a realitzar les activitats de la vida diària.

Residència i centre de dia “Ses Garrigues d’Amunt”

Residència Catalina Rosselló

Residència “Sa Creu”

 

Els habitatges supervisats 

 

Joan XXIII compta en l’actualitat amb 2 habitatges supervisats, xerram de  vivendes inserides a l’entorn social i comunitari que disposen de suport permanent adaptat a les persones que hi resideixen.

Aquestes vivendes constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten;persones majors o amb discapacitat que necessiten suport asistencial , social o personal per a desenvolupar diverses activitats de la vida quotidiana.

Habitatge supervisat “Es Casal”

Habitatge supervisat “Sa Creu”

 

Centre ocupacional  

 

És un servei on proporcionam,  a persones en la seva edat adulta amb diferents capacitats i necessitat de suport que no poden accedir temporal o definitivament a,  un treball normalitzat o protegit, una activitat útil i terapèutica que faciliti, entre d’altres, la seva preparació laboral i la integració social.

Taller ocupacional “Son Agulló”

 

Centres d’Atenció Primerenca 

 

Joan XXIII compta amb 2 centres d’Atenció primerenca on donam resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los des del seu naixement fins als 6 anys.

Atenció Primerenca ” Zona Nord”

Atenció Primerenca Inca

 

Centre d’Educació Especial 

 

Joan XXIII compta amb 1 centre educatiu,  Al CEE Joan XXIII oferim un procés d’educació integral, flexible i dinàmic, que abarca els diferents aspectes que formen la personalitat de l’alumne.

El centre atenem a alumnes amb discapacitat intel·lectual i amb altres afectacions associades: físiques, motrius i sensorials, la qual cosa obliga a l’elaboració de programes de desenvolupament individual, encara que es tenen marcades unes línies generals en quant a organització, disseny curricular, metodologia i avaluació.

Centre d’educació especial Joan XXIII