Centres

Atenció Primerenca

Centre d’educació especial Joan XXIII

Taller ocupacional “Son Agulló”

Habitatge supervisat “Es Casal”

Habitatge supervisat “Sa Creu”

Residència “Sa Creu”

Residència i centre de dia “Ses Garrigues d’Amunt”

Nova residència “Crist Rei”

Serveis complementaris