S’entén per “Atenció Primerenca” el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària.

DESTINATARIS

Infants d’entre 0 i 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne.

HORARI

Dilluns- dijous de 8:00h a 20.00 h 

Divendres de 8:00h a 14:00h 

 

SERVEIS

logopedia

Fisioteràpia

logopedia

Psicologia

logopedia

Logopedia

logopedia

Pediatria

logopedia

Metge rehabilitador

Atenció primerenca Zona Nord

C/ Xara nº 19 Alcúdia

971544928

aprimerenca@patronatjoan23.org