El servei d’Habitatge Supervisat Sa Creu és un Servei concertat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i es defineix com a un servei residencial en l’àmbit comunitari o un servei de suport permanent a l’habitatge de les persones grans o amb discapacitat, organitzat en habitatges ordinaris inserits en l’entorn social, els quals constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten i on conviuen persones grans o amb discapacitat que necessiten suport assistencial, social o personal per a diverses activitats de la vida quotidiana. La intensitat i l’extensió del suport s’adapten a les necessitats de les persones que hi resideixen

L’objectiu fonamental d’aquest servei és promoure una millora global de la qualitat de vida de les persones potenciant les seves capacitats individuals, normalitzant les activitats quotidianes i fomentant els vincles amb l’entorn comunitari i familiar. Tot això, mitjançant una atenció multidisciplinària que garanteixi el respecte i els drets com a ciutadans.

PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI

Persones majors de 18 anys amb discapacitat i habilitats adaptatives suficients per a la vida en una llar assistida.

ACTIVITATS

Mitjançant la participació en les diverses activitats que es duen a terme es millora el benestar de les persones amb discapacitat, el seu estat físic i emocional, i en definitiva la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Entre les activitats que es duen a terme, podem destacar:

patronat activitats

Activitats Ocupacionals:

són les realitzades al taller ocupacional de Son Agulló, al que van diàriament de 9:00 a 17:00h amb l’objectiu prioritari d’adquirir habilitats pre-laborals

 

patronat Vida a la llar

Vida a la llar

logopedia

Fisioteràpia

Natació patronat

Natació

logopedia

Sortides d’inclusió

logopedia

Jocs esportius adaptat

Participació en jornades patronato

Participació en jornades, exposicions, diades esportives

Habitatge Supervisat
“Sa Creu”

Camí vell de Llubí, S/N. Polígon XII, Parcel·la 208-13 07300 Inca

971507568

dirsacreu@patronatjoan23.org