S’entén per “Atenció Primerenca” el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del nen, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària.

DESTINATARIS

Infants d’entre 0 i 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne.

HORARI

Dilluns-divendres de 8:00 a 14.00 h i de 15:00 a 20:00.

SERVEIS

logopedia

Fisioteràpia

logopedia

Psicologia

logopedia

Logopedia

logopedia

Pediatria

logopedia

Metge rehabilitador

Atenció primerenca

C/ Mostassaf nº 65 (aferrat a Joan XXIII) 07300 Inca

971881038

aprimerenca@patronatjoan23.org