El Servei de Residencia “Ses Garrigues d’Amunt”, és un servei d’acolliment residencial i assistència integral que ofereix prestacions d’allotjament, manutenció, higiene, atenció i recolzament per les activitats de la vida diària

La finalitat és substituir la llar habitual de manera permanent o temporal per tal de millorar les condicions personals, afectives,socials,materials, de convivència, gaudir de la vida i l’autodeterminació de les persones que presenten discapacitat intel·lectual i de la seva família.

Ses Garrigues d’Amunt, és un Centre concertat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

SERVEI DE CENTRE DE DIA

La finalitat del servei és proporcionar les oportunitats i recolzaments que possibilitin una ocupació significativa, la promoció del potencial personal i facilitar l’autonomia i participació a la comunitat.

El servei de centre de dia és un servei que s’ofereix de dilluns a divendres de 9 a 17:00h.

QUI POT ACCEDIR

Persones majors de 18 anys que presenten una discapacitat intel·lectual i precisen d’un recolzament extens i generalitzat per a realitzar les activitats de la vida diària. Han d’estar en possessió d’un certificat de minusvalidesa oficial amb diagnòstic principal de retard mental, no patir cap malaltia infecto-contagiosa i no estar afectat de trastorns mentals greus que puguin alterar la convivència en el Centre.

Actualment al Centre Ses Garrigues d’Amunt hi assisteixen unes 40 persones amb discapacitat intel·lectual.

ACTIVITATS

ACTIVITATS OCUPACIONALS:

huerta

Manualitats / Hort

Es realitzen treballs senzills de manualitats que tenguin una funcionalitat. A l’hort es sembren productes que després s’empraran al centre.

 

cocina

Cuina

 

Es realitza pa, “montaditos” que es serveixen 2 dies a la setmana abans de dinar. També es realitza una vegada a la setmana postres per celebrar l’aniversari dels usuaris.

 

Participació en jornades patronato

Sortides d’integració a la comunitat

Compres, passejar, visita museus, participació a activitats que organitzen els diferents pobles, etc.

 

jardinería

Jardineria

Herbes aromàtiques per utilitzar al menjar i preparar productes aromatitzats (olis, vinagre, formatge, etc).

 

sortidas

Senderisme

Diàriament i quan el temps ho permet realitzen un itinerari pels voltants del centre.

 

ocio

Oci intern

 

Realització de festes del calendari: Reis, San Antoni, Carnestoltes, Setmana Santa, fira d’abril, etc.

 

psicomotricidad

Motriu

Activitats esportives, manualitats senzilles..

 

anciano

Estimulació Basal

Activitats esportives, manualitats senzilles..

 

sport adaptat

Esport adaptat

Activitats esportives, manualitats senzilles..

 

ACTIVITATS OCUPACIONALS:

 
sortidas

Natació

ALTRES SERVEIS

cocina

Servei de menjador

transporte

Servei de transport

respiro

Servei de respir

podología

Podologia

dentista

Dentista

Residencia «Ses Garrigues d’Amunt»

Polígon 9, parcel·la 215 07140 Sencelles

971622282

garrigues@patronatjoan23.org