El Centre Especial d’Ocupació és un servei que assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteix la seva integració laboral. L’objectiu d’aquest servei és productiu, com el de qualsevol empresa, però la seva funció és social.

Gairebé la totalitat de la plantilla dels centres especials d’ocupació està constituïda per treballadors/es amb diversitat funcional, sense perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescindible per el desenvolupament de la seva activitat.

Poden incorporar-se com a treballadors/es als CEO les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Es tracta d’un servei obert a contractació, ja sigui de caràcter públic o privat.

DESTINATARIS

El col·lectiu diana d’aquest projecte són les persones amb diversitat funcional amb capacitats per a formar part del mercat de treball. L’objectiu últim del CEO Es Lledoner és facilitar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari. Ara bé, hi ha persones amb discapacitat que no tenen l’oportunitat de desenvolupar-se en el mercat de treball més convencional. Amb aquest darrer perfil, l’objectiu serà mantenir-les al mercat de treball protegit.

HORARI

Dilluns- dijvendres de 10:30h a 14:30h

 

SERVEIS / PRESTACIONS

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional està formada per un treballador social i una integradora social.

Les seves principals funcions són:

-Elaborar el Pla d’Ajust Personal i Social.

-Supervisió i seguiment dels treballadors/es amb diversitat funcional.

-Fomentar la participació de tots els/les treballadors/es en activitats comunitàries i/o de lleure.

NOTICIES DEL CENTRE

Centre Especial d’Ocupació Es Lladoner

C/ Salvador Galmés, 34

630445753

ceoeslladoner@patronatjoan23.org