El Centre Especial d’Ocupació Es Lladoner, aquest any, ha comptat amb el suport de La Fundació Sa Nostra i CaixaBank amb un finançament de 8.000€ que s’han destinat a despeses de personal (derivades de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional).  Les principals funcions d’aquesta són:

-Elaborar el Pla d’Ajust Personal i Social.

-Supervisió i seguiment dels treballadors/es amb diversitat funcional.

-Fomentar la participació de tots els/les treballadors/es en activitats comunitàries i/o de lleure.

La Fundació Patronat J23 d’Inca creà aquest servei l’any 2022 amb l’objectiu de facilitar la integració sociolaboral de persones amb diversitat funcional al mercat de treball ordinari.  D’aquesta manera, el Patronat disposa de tots els serveis per a donar cobertura a les necessitats de totes les etapes del cicle vital de les persones amb discapacitat i les seves famílies.