TREBALLA AMB NOSALTRES

Informam de l’existència d’una plaça de Titulació Universitària en Teràpia Ocupacional a jornada completa, 38.5h setmanals, distribuïdes en funció de les necessitats del servei.

Les funcions són les establertes en el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad.

El lloc de feina és a la Residència Catalina Rosselló, carrer Salvador Galmés, num. 34, però pot modificar-se per motius d’organització de l’Entitat.

Els requisits exigits són els següents:
– Carnet B1
– Titulació de Grau en Teràpia Ocupacional
– Estar col°legiat/da
Es valorarà experiència en el sector d’atenció a petsones amb discapacitat inte°lectual, formació tractament disfàgia, formació i coneixements sobre Trastorn espectre Autista i els SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació).

Incorporació inmediata

Entrevista a les persones que compleixin els requisits.

El CV sha d’ enviar a dircatalinarossello@patronatjoan23.org, abans de dia 03/11/2023.