planella de delegació de vot 2021

planella de delegació de vot 2021

Benvolguts/des socis/es,Adjunta a aquesta publicació hi trobarà la planella per a que pugui exercir el  dret a delegar  el seu vot en un altre soci en la propera Assemblea Extraordinaria del dilluns , 20 de desembre de 2021, que ha estat convocada per autoritzar la...

Comunicat de subsanació d’errada a la convocatòria d’assemblea general extraordinaria de socis de l’associació Patronat de l’grupació pro-minusvalids psíquics de la comarca d’Inca, Patronat Joan XXIII

Benvolguts/des socis/es,Volem comunicar-vos que a la carta de data 30 de novembre de 2021 que els va ser enviada convocant-los a l’Assemblea General Extraordinària de Socis, existeix una errada en la data de celebració de la mateixa, ja que s’indicava que...