El día 3 de desembre es celebra el #DiaMundialdelaDiscapacitat i des de UNAC volem que coneguis un poc més de nosaltres i de la missió de les entitats que formam part.
Coneixe’ns més ens ajuda a entendre i a normalitzar.
Empoderem a les persones amb discapacitat. És el moment de començar a reconeixe’ns com iguals.
 
 
 

Sabies que ?

Modificar la capacitat d’obrar d’una persona és sinònim de protecció, la tutela, la curatela i la defensa judicial són les mesures de protecció més freqüents.
 
 

Sabies que…?

L’oci i el temps lliure en persones amb discapacitat és molt important .
 
 
 

Sabies que…?

Les famílies de les persones amb discapacitat tenen el dret a una educació de qualitat, específica i centrada en cada alumne. No és millor l’educació en un centre ordinari o específic, la millor opció d’escolarització és la que s’adequa més a les necessitats individuals de l’infant.
 
 
educación personas discapacidad - UNAC - JOAN XXIII
 

Sabies que…?

La Paràlisis cerebral és una lessió que pot ocorrer durant la gestació , el part o els tres primers anys de vida de l’infant.
 
 

Paralisis cerebral - UNAC - JOAN XXIII

 

Sabies que…?

Handisport Mallorca ha rebut a 42 jugadors usuaris de cadira de rodes de 21 països per participar en el primer Mundial de Golf Adaptat.
 
 

Handisport Mallorca - UNAC - JOAN XXIII

 

Sabies que…?

una bona forma de superar els obstacles presents en el món de la discapacitat és garantir la participació de les persones amb discapacitat en el disseny i aplicació de polítiques i programes que els concernen.
discapacidad -unac - joan xxiii
 

Sabies que…?

La discapacitat intel·lectual afecta al desenvolupament de la persona en diferents àrees de la seva vida. Per aquest motiu, amb els suports adeqüats la seva autonomia i el seu benestar milloraran.

discapacidad intelectual - unac - JOAN XXIII
 

Sabies que…?

La discapacitat intel:lectual pot ser originada per quatre causes, aquestes poden donar-se abans, durant o després del naixement d’una persona. Aquestes causes són: trastorn genètic, trastorns cromosòmics, biològics, orgànics i ambientals.
 
discapacidad intelesctual - UNCA -JOANXXIII
 
 

Sabies que…?

Las normes que protegeixen front a la discriminació per raó de discapacitat, amparen també a les persones amb VIH/ Sida

discriminación discapacidad _ UNAC - JOAN XXIII

Sabies que…?

Hi ha tres figures que determinen si una persona  és incapaç o no: El jutge, el ministeri fiscal i el metge forense. El tutor ha de rendir comptes anualment al jutjat.

Sabies que…?

L’oci independentment de l’activitat concreta de que es tracti, consisteix en una forma d’emprar el temps lliure mitjançant una ocupació autotèlica i autónomament elegida i realitzada el desenvolupament del qual resulta satisfactori i plaent per a la persona que ho duu a terme.

 

 
 

Sabies que ?

a Espanya hi ha més de 400.000 persones incapacitades judicialment. A Balears més de 1400 persones. A nivell nacional s’estima un 6% de creixement anual de persones baix suport tutelar.
 

Sabies que ?

L’accessibilitat és el conjunt de condicions o característiques que compleix o posseeix l’entorn i que permet a totes les persones moure’s en el pla horitzontal i vertical. Emprar els objectes i percebre i comprendre la informació.
 

Sabies que ?

Gràcies als avenços en la investigació, així com a un adeqüat tractament i prevenció dels problemes mèdics derivats de la Síndrome de Down, avui en dia les persones amb trisomia 21 han aconseguit un adequat estat de salut i , mostra daixò, és que la seva qualitat i esperança de vida ha augmentat considerablement en els darrrers anys, assolint una mitjana de 60 anys d’edat.
 

Sabies que ?

A Espanya hi ha 120.000 persones amb Paràlisi Cerebral.
 

Sabies que ?

Mitjançant d’activitats lúdiques esportives adaptades pots gaudir dels teus amics i /o familiars en un entorn natural i adaptat a les teves necessitats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabies que ?

Les persones amb discapacitat tenen dret a rebre serveis de qualitat i manifestar el seu nivell de satisfacció, a més de fer suggeriments queixes o reclamacions.
 

 

Sabies que ?

La discapacitat intel.lectual no sempre es deu a causes genètiques. Aquest tipus de discapacitat pot aparéixer abans, durant o després de l’embaràs i port ser per causes biològiques, orgàniques o ambientals.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabies que ?

El dret a treballar és reconegut a la constitució Espanyola. Malgrat això la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat són del 35% , front al 60% de la població general.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabies que ?

La discapacitat per tastorn inmunològic no et defineix; Et defineix com fas front als desafiaments que la discapacitat representa.
 

 

CREDIT IMATGE DESTACADA: <a href=’https://www.freepik.es/fotos/social’>Foto de Social creado por freepik – www.freepik.es</a>