Estimats/as familiars i socis/as,
Com ja els avancem en la nostra carta del passat 9 de febrer, la Junta Directiva convoca a tots els seus socis a la celebració d’una assemblea ordinària (presentació comptes anuals 2019 i 2020) i extraordinària (introducció d’un nou article en els estatuts de la nostra associació per a la futura transformació de la mateixa en Fundació). La situació del Covid ha retardat aquest esdeveniment molts mesos i hem decidit no demorar-lo més utilitzant, com han fet altres entitats, una modalitat mixta en línia i presencial (veure annex).

Quant a la transformació en Fundació, la Junta Directiva la recolza de manera unànime i és molt important que es procedeixi a la seva aprovació atès que, igual que s’han transformat en Fundació altres entitats amb el mateix objecte social que nosaltres, és una decisió que serà molt necessària per a mantenir i continuar avançant en els projectes en els quals una entitat com la nostra està immersa.

Hem d’obtenir la renovació de la cessió del centre Ses Garrigues d’Amunt per part del Gover Balear, especialment després de les obres de millora i adaptació de les instal·lacions que, amb un cost aproximat de 337.000€, recentment es van haver d’escometre per a obtenir les autoritzacions i acreditacions del servei de residència i centre de dia per part de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Un altre projecte per al qual també és necessària la transformació en Fundació, és la creació a Inca del nostre primer centre especial de treball, atès que és condició necessària per part de l’Ajuntament d’Inca per a mantenir la cessió del local on estarà situat (“És Lledroner”). Igualment, també serà condició necessària per a obtenir, per part del mateix Ajuntament d’Inca, la cessió de pisos o solars on situar Habitatges Supervisats per als nostres usuaris.
A més d’aquests projectes concrets, avui dia la condició de Fundació és clau per a poder arribar a tota mena d’acords amb les entitats públiques i per a poder concertar econòmicament amb aquestes els serveis que ofereix la nostra entitat actualment, així com els que oferirà en un futur.

En general, la Fundació presenta els avantatges d’estar millor acreditada davant la societat civil i tècnicament ofereix major capacitat per a donar resposta a l’entitat i als seus beneficiaris, ja que, en el nostre cas, tindrà diversos òrgans de govern i representació. Així mateix, ofereix majors garanties, no sols per a mantenir la solvència patrimonial de l’entitat, sinó
també perquè els seus objectius fundacionals es compleixen mitjançant controls legalment establerts, com són les auditories anuals obligatòries i la supervisió per part del Protectorat de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. A tot això se li sumen els avantatges fiscals que ofereix tant a la pròpia entitat, com a les persones o empreses que facin donacions a aquesta.

Els fem arribar al costat d’aquest comunicat la Convocatòria a l’Assemblea General així com un annex amb el protocol dissenyat per a la seva celebració, complint amb això tant amb els estatuts actuals de la nostra associació, com amb les normatives i recomanacions anti- Covid.

Desitjant trobar-nos al més aviat possible, agraïm la seva confiança i li enviem una cordial salutació.
Atentament,

 

Pere Rotger Llabrés

President

 

Documentació Adjunta:

Castellà – Comunicado Asamblea mayo 2021

Castellà – Anexo_Normas para el desarrollo de la celebración y de la próxima asamblea general ordinaria y extraordinaria.

Castellà_ Convocatoria Asamblea Mayo 2021