De conformitat amb el que disposa l’article 7 i següents dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PROMINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII, per la present es convoca Assemblea General Extraordinària de Socis de la mateixa , que se celebrarà presencialment el proper dilluns, 11 d’abril de 2022 a les 19:00 hores en primera convocatòria i, si no es dóna el quòrum necessari, 30 minuts més tard, és a dir, a les 19:30 hores en segona convocatòria.

L’assemblea se celebrarà a la sala d’actes , sala Joan Gual,  del Centre Educatiu Joan XXIII, C/ Menorca, 55, Inca.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

  1. Aprovació del nom “FUNDACIÓ PATRONAT J23 D’INCA” per a la nostra entitat, un cop aquest ha estat aprovat pel Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, després d’haver denegat en primer lloc el nom de “Fundació Patronat Joan XXIII d’Inca ” en existir una fundació a Madrid amb una denominació que podria crear conflicte amb la nostra.

  2. Precs i preguntes.

Es vol recordar als socis i sòcies la possibilitat d’exercir plenament els seus drets de vot mitjançant la delegació del mateix en altres socis/es (màxim 3) evitant, si així ho desitgen, l’assistència física al lloc de celebració de les votacions relatives a l’Assemblea General de Socis.

A Inca, a 25 de març de 2022.

Atentament,

Pere Rotger i Llabrés

President.

Lea la convotactoria en castellano: 

Convocatoria Asamblea 11 abril 2022_Patronat Joan XXIII

Si desea delegar su voto puede descargar el siguiente documento: 

documento delegación de voto asamblea 11 abril 2022

Carta del presidente 

Carta Presidente Asamblea 11 abril 2022 _Denominación FUNDACIO PATRONAT J23