De conformitat amb el que disposa l’article 7 i següents dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L’AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D’INCA – PATRONAT JOAN XXIII, per la present es convoca Assemblea General Extraordinària de Socis de la mateixa , que se celebrarà presencialment el proper dilluns, 20 de desembre de 2021 a les 17:00 hores en primera convocatòria i, si no es dóna el quòrum necessari, 30 minuts més tard, és a dir, a les 17:30 hores en segona convocatòria. L’assemblea, per poder donar compliment a la normativa Covid actual, se celebrarà al Casal de Cultura d’Inca, C/ de can Dureta s/n., també seu del Conservatori Municipal d’Inca i EMMAT.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1. Aprovació de la transformació de l’ASSOCIACIÓ Patronat Joan XXIII d’Inca en una FUNDACIÓ, tal com permeten els Estatuts de l’Associació al seu article 30, el qual va ser aprovat a l’Assemblea extraordinària el 29 de maig de 2021 passat.

2. Precs i preguntes.

Igualment, es vol recordar als socis i sòcies la possibilitat d’exercir plenament els seus drets de vot mitjançant la delegació del mateix en altres socis (màxim 3) evitant, si així ho desitgen, l’assistència física al lloc de celebració de votacions relatives a l’Assemblea General de Socis.

Finalment, s’informa que a partir de les 17.45 hores aproximadament, ja estarà operativa una mesa electoral annexa a la sala d’actes, on els socis que així ho desitgin puguin exercir directament el seu dret a vot, sense necessitat d’accedir-hi a la sala d’actes esmentada si així ho desitgen. A Inca, a 30 de novembre de 2021.

Atentament,

Pere Rotger i Llabrés

President.

Convocatoria Asamblea 20 diciembre 2021_Patronat Joan XXIII (1)