De conformitat amb el que disposa l’article 41 dels Estatuts de la FUNDACIÓ PATRONAT J23 D’INCA, per la present, es convoca Assemblea de Socis de la mateixa, que se celebrarà presencialment el pròxim dijous, 16 de juny de 2022 a les 19:00 hores. L’assemblea es celebrarà al saló d’actes (sala Joan Gual) del Centre Educatiu Joan XXIII, C/ Menorca, 55, Inca.

ORDRE DEL DIA DE L’ ASSEMBLEA  DE SOCIS

1. Situació actual de la FUNDACIÓ PATRONAT J23 D’INCA: Estat de comptes del 2021 i pressupost del 2022

S’explicaran els comptes econòmics de l’any anterior un cop ja han estat auditats, així com el pressupost de l’any 2022.

També els projectes que ja han estat posats en marxa com:

El nou centre d’Atenció Primerenca Zona Nord, l’obtenció de l’autorització per part de la Conselleria d’Afers Socials per a oferir el servei de Funció Tutelar, la recuperació del Servei d’Oci per als mesos d’estiu i la posada en marxa d’un Centre Especial d’Ocupació amb la seva corresponent autorització de la Conselleria de Treball i Esports.

L’ elaboració de manera consensuada amb la representació dels treballadors d’ un Pla de Formació i un Pla d’ Igualtat, el qual, ha estat degudament inscrit a la Conselleria de Treball i Esports.

L’Acollida d’una família Ucraïnesa i la inserció dels seus dos fills amb discapacitat intel·lectual en un dels nostres centres de dia, la participació de l’entitat en fires locals com “Nit del Vi”, “Incart”, “Fira d’Entitats d’Inca”, etc.

El manteniment del servei d’ odontologia gratuïta per als usuaris de tots els centres; ara incloem també el servei d’oftalmologia, també de forma gratuïta. La celebració d’ acords amb companyies hoteleres de referència perquè els nostres usuaris gaudeixin d’estades en hotels sense cap cost per les famílies.

Dins de l’apartat de reconeixements, la “Nova Residència” ha passat a denominar-se Residència Catalina Rosselló i, al centre educatiu, 2 sales han passat a denominar-se sala del Sr. Juan Gual i sala de Sor Aina.

2. Pròxims Projectes

Adaptació del Centre Es Lledroner, cedit per l’Ajuntament d’Inca, que passarà a ser la seu d’un nou Taller Ocupacional inicialment amb quinze places, així com del Centre Especial d’Ocupació, on també obrirem un comerç de fruites i verdures atès pels nostres usuaris.

Projecte de millora en instal·lacions i decoració dels nostres actuals Habitatges Supervisats: Sa Creu i Es Casal.

Projecte per a la construcció d’un nou Habitatge Supervisat, amb capacitat per a 20 usuaris, per al qual comptarem amb el suport de l’Ajuntament d’Inca, el qual ens cedirà per a tal ús un solar al carrer Benhabet d’Inca (a 200 m de la residència “Sa Creu”). Per a ambdós projectes comptarem amb les “subvencions econòmiques de les convocatòries finançades a càrrec del 0’7% d’IRPF Social” i la “convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals d’estades diürnes per als anys 2022-2031” que, en ambdós casos, promou la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Hem sol·licitat l’autorització de la Conselleria d’Afers Socials i Esports per al futur servei SEPAP (Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal per infants en edats compreses entre els 6 i 11 anys en situació de dependència) que es desenvoluparà als nostres centres de Atenció Primerenca. El proper mes de setembre volem posar en marxa una Coral en col·laboració amb l’Escola de Música d’Inca i també volem estudiar la possibilitat d’iniciar un Projecte de Voluntariat.

3. Reactivació de les associacions d’APIMA i AFADICI per part de socis de l’entitat i familiars dels/les usuaris/es.

El patronat vol animar a socis, pares, mares i tutors dels usuaris a donar vida novament a les associacions de familiars i tutors tant del centre educatiu, com de la resta de centres de l’entitat. És important conèixer les seves opinions i propostes per als centres actuals i els de nova creació, com el cas del Centre d’ Educació Especial, així com dels futurs projectes comentats.

4. Precs i Preguntes

 

A Inca, a 01 de juny de 2022.

Atentament,

Pere Rotger Llabrés

President.

Lea la convotactoria en castellano: 

Convocatoria Asamblea 16 junio 2022_Patronat Joan XXIII (cast)