El passat més de juliol renovàrem el nostre conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca . Amb aquest acord el consistori ens concedí una subvenció de 20.000 euros per tal que des del patronat poguéssim dur a terme diferents projectes que han suposat una millora en els serveis als usuaris i families, i que han servit també per a actualitzar instal·lacions.

Destinàrem el 50% d’aquesta subvenció al servei d’oci  que iniciàrem aquest estiu.

El Servei d’oci és un servei que s’ofereix a les persones amb discapacitat usuàries de la nostra entitat. L’objectiu general del servei és gaudir d’un temps d’oci de qualitat i inclusiu, a entorns normalitzats, realitzant activitats lúdiques.

Objectius específics dels serveis:

  1. Promoure la vida a la comunitat.
  2. Crear i mantenir vincles externs, fora de la família i de les persones que donen suport
  3. Participar en activitats normalitzadores i d’esbarjo (Assistir a les festes locals, sopars restaurants, visites culturals, etc. )
  4. Mantenir les capacitats i potencialitats dels usuaris assistents.
  5. Rompre amb la rutina i la dinàmica del període lectiu.

 

Persones destinatàries:

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de qualsevol edat. S’estableixen dues modalitats en funció del nivell d’intensitat de suports:

  1. a)  Servei sociocultural i d’oci de baixa intensitat, per a persones amb discapacitat entre el 33% i el 64% i necessitats de suport intermitent o limitat.
  2. b)  Servei sociocultural i d’oci d’alta intensitat, per a persones amb discapacitat, a partir del 65% i necessitats de suport extens o generalitzat.

En el nostre cas els destinataris han estat , principalment, els alumnes del Centre d’Educació Especial. Ara bé, també s’oferirí als usuaris de Taller Ocupacional i Centre de dia extern Garrigues, prèvia valoració de les respectives necessitats socials i familiars.

Per altra banda l’altra 50% de la subvenció s’ha destinat a la compra d’una gronxadora adaptada que tenim moltes ganes d’ensenyar-vos. Hem posat gespa articifial al parc que tenim a Sa Creu, hem pogut comprar uns caminadors i una màquina de correr.

També hem fet servir la subvenció a la millora de la zona de jocs del jardí de la residència Sa Creu, on hem posat gespa artificial i una gronzadora adaptada.

A més s’han comprat uns caminadors i una màquina de correr que ha ampliat el material a disposició dels usuaris del CE JOAN XXIII.