S’informa de l’existència de 2 places vacants de cuidador/a a jornada parcial (29’5 hores setmanals) al Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP) per a nins/es d’edats compreses entre 6 i 1 anys.

Funcions: les establertes en el “XV Convenio Colectivo General de Centros v Servicios a Personas con Discapacidad”

Sou: segons conveni.
Horari: a convenir. La tasca es desenvoluparà, preferentment, els horabaixes i caps de setmana (fora de periode lectiu).

Lloc de treball: Al Servei de Promoció de l’Autonomia Personal del Patronat Joan XXI que es desenvoluparà, principalment, als centres d’atencióprimerenca de l’entitat (Inca i Alcúdia) i a la comunitat, aquelles que es realitzaran fora dels centres de treball i tindran lloc, inicialment, a les comarques d’Inca i Manacor.

Incorporació: immediata.

Requisits:
– Carnet B1 i vehicle propi.
– Disposar d’alguna de les següentstitulacions:
• Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependencia.
• Tècnic en Atenció Sociosanitària.
• Promoció e intervenció socioeducativa.
• Educació d’habilitats d’autonomia personal i social.
• Informática.
• Altres titulacions del catàleg de formació professional de les rames sanitaries, socials o comunitàries, o certificats de professionalitat de grau I o I de les rames sanitàries,comunitàries, socials o d’atenció a persones depenents.

– Es valorarà:

– Experiència en el sector d’atenció a persones en situació de dependência i/o discapacitat.
– Capacitat de treball en equip.
– Formació en primers auxilis.

Es realitzarà entrevista individual als/les candidats/tes que compleixin e s
requisits.

Els/les interessats/des teniu de temps fins dia 28 de febrer de 2023 per enviar
el currículum vitae a la següent adreça: dirsepap@patronatjoan23.org
Patronat Joan XXI amb CIF G-07064199, i domicili al C/M e n o r c a , 55 d’Inca.