Hem iniciat la setmana signant el conveni amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports del SEPAP, el Servei de promoció de l’Autonomia personal per a infants de 6 a 11 anys.

El president , Pere Rotger , ha assistit aquest matí a la presentació del programa organitzada per la Conselleria.

Joan XXIII disposa de 60 plaçes distribuides; 50 a la zona d’ Inca i 10 a Manacor.

El servei va iniciar la seva activitat dia 1 de març al centre d’ Alcúdia.