Aquest era un dels compromisos assumits per la junta directiva de cara a modernitzar la gestió de l’entitat i fer-la créixer amb nous projectes

La darrera Assemblea del Patronat Joan XXIII ha aprovat la transformació de l’entitat en una Fundació. L’acord s’ha adoptat amb una ampla majoria del 93,15 per cent dels vots favorables.

Aquesta era una de les fites principals que es va marcar l’actual junta directiva encapçalada pel president, Pere Rotger, des de la seva entrada i amb la voluntat de modernitzar l’estructura de l’entitat.

La transformació en Fundació suposarà una major transparència en la gestió i un major control amb auditories anuals,. A més tendrà conseqüències positives per als benefactors de l’entitat en forma de beneficis fiscals.

A més, Joan XXIII podrà optar a participar en els concursos que les administracions públiques realitzin, així com a les diferents ajudes i subvencions que aquestes puguin oferir, en igualtat de condicions amb la resta d’entitats del sector. Fins ara això no era possible.

D’altra banda Joan XXIII, amb aquest canvi a fundació podrà formalitzar diferents convenis amb entitats públiques que estan aparaulats com és el cas de la donació per part de l’Ajuntament d’Inca d’un solar que permetrà crear 30 places d’habitatge supervisat per als usuaris amb més autonomía. De la mateixa manera es podrà impulsar el projecte de l’edifici de Es Lledoner a Inca on s’hi ubicarà un taller ocupacional i un nou centre especial d’ocupació.

També es confia en donar de major estabilitat al centre de Ses Garrigues d’Amunt amb un conveni amb el Govern a llarg termini en lloc de l’actual que ara es va prorrogant. Aixímateix s’impulsarà la creació d’un centre especial d’ocupació.

El president Pere Rotger ha destacat que el procés s’ha duit a terme escoltant i implicant a tots els col·lectius afectats començant pels delegats sindicals, les famílies i les directores dels diferents centres. Aquest ample consens ha facilitat el gran suport que s’ha donat a aquesta mesura que assegura el futur de l’entitat, ens permetrà créixer i dur endavant nous projectes.

Rotger també ha indicat que els fins ara socis passen a ser socis col·laboradors i que varia el seu paper, però ha manifestat el seu compromís de tenir-los més presents que mai i de celebrar una assemblea anual per donar tota la informació i explicacions.