TREBALLA AMB NOSALTRES

S’informa de l’existència de 1 plaça vacant de técnic titulat nivell 3 a jornada completa (38,5 hores setmanals).

Funcions: les establertes en el “XV Conveni Collectiu General de Centres i Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat”.

Sou: segons conveni.

Horari: dilluns i dimarts de 8:00h a 16:00h. Dimecres, dijous i divendres de 8:00h a 15:30h.

Lloc de treball: Al Servei Sociocultural i d’Oci de la Fundació Patronat J23 d’Inca que esdesenvoluparà al CEE Joan XXIII i a la comunitat.

Incorporació: 01-07-2024.

Finalització: 31-08-2024.

Requisits:
– Carnet B1.
– Titulació universitària de Grau (Pedagogia, Treball Social, Educació Social, Psicologia, Logopeda, Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, Educació Infantil o Primària).
– Master o formació de postgrau igual o superior a 200 hores.

Es valorarà:
-Experiencia en el sector.

-Experiencia prèvia en coordinaciói o gestió d’equips detreball.

-Capacitat de treball en equip.
-Carnet de socorrista de piscina.

-Carnet de socorrista de platja.

-Formació en primers auxilis.

Es realitzarà entrevista individual als/les candidats/tes que compleixin els requisits.

Els/les interessats/des teniu de temps fins dia 20 de juny de 2024 per enviar el currículum vitae a la següent adreça: oci@patronatjoan23.org