Benvolguts/des socis/es,
Adjunta a aquesta publicació hi trobarà la planella per a que pugui exercir el  dret a delegar  el seu vot en un altre soci en la propera Assemblea Extraordinaria del dilluns , 20 de desembre de 2021, que ha estat convocada per autoritzar la transformació de la nostra Associació en una Fundació. Aixi mateix, fent us d’aquesta mateixa planella,  poden delegar en vostè el seu vot fins a 3 socis diferents.
Rebin una cordial salutació,

La direcció.

PLANELLA DELEGACIÓ DE VOT 2021 – JOAN XXIII