El centre d’educació Especial Joan XXIII el passat 23 de març rebé la visita del Conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 

El president Pere Rotger , juntament amb la directora del centre i altres directius de l’entitat acompanyaren al conseller durant la visita.  

El conseller pogué coneixer les projectes educatius que es duen a terme al centre, les diferents accions que desenvolupa l’equip docent i les iniciatives a les que cada any es suma el CE joan XXIII. 

Pedro Lladó, Pere Quetglas, Tomeu Garcies , Joan Llabrés , Pere Rotger , Miquel Morro , Antonia Triguero, Jaume Estrany , Marga Ques , Miguel Angel Cortés