TREBALLA AMB NOSALTRES

Oferta laboral de plaça de Titulació Universitària en Fisioteràpia a jornada completa, 38.5h setmanals, distribuïdes en funció de les necessitats del servei a la Residència Catalina Rosselló de La Fundació Patronat Joan XXIII per a cobrir excedència fins 31/08/2024

Les funcions són les establertes en el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad.

El lloc de feina és a la Residència Catalina Rosselló, carrer Salvador Galmés, num. 34, però pot modificar-se per motius d’organització de l’Entitat.

Requisits:
– Carnet B1
– Titulació de Grau en Fisioteràpia
– Estar col°legiat/da
Es valorarà experiència en el sector d’atenció a petsones amb discapacitat intel.lectual.
– Incorporació inmediata
Entrevista a les persones que compleixin els requisits.

Els interessats poden presentar currículum  a l’adreça dircatalinarossello@patronatjoan23.org abans del 03/11/2023.